top of page

Mod de lucru

lucrari de licenta

1: Alegerea temei. Împreună cu profesorul coordonator, vă alegeți tema care corespunde specializării din cadrul facultății pe care ați urmat-o.

2: Planul lucrării. Acestea poate fi propus de către dvs. sau profesorul coordonator. În caz contrar, vi-l realizam noi gratuit în cel mult 48 de ore.

3: Conținutul propriu-zis. După ce stabilim planul, urmează să începem redactarea lucrării pe capitole, subcapitole sau secțiuni.

A. Sistemul de citare ales. Vom alege împreună sistemul de citare recomandat pentru specializarea dvs. și agreat de facultatea la care sunteți student.

B. Problematica cercetării. Cercetăm și ne informăm pentru a înțelege cât mai bine aspectele generale și specifice ale temei tratate.

C. Sursele utilizate. Ne documentăm din tot mai multe surse, pentru ca dvs. să aveți o lucrare care să vă reprezinte cunoștințele aprofundate în materie.

a. Surse primare: cursuri, monografii, tratate, articole.

b. Surse secundare: studii, website-uri, alte proiecte, legislație, arhive.

D. Fundamentarea teoretică a lucrării. Vom rezuma toate cunoștințele acumulate din documentarea realizată și vom reformula prin mijloace specifice parafrazării cele mai importante idei, concepte, teorii care stau la baza cercetării teoretice a temei.

E. Partea de cercetate. De cele mai multe ori noțiunile teoretice formulate trebuie puse în practică prin metode adecvate cercetării calitative sau empirice.

F. Concluzii generale. În final, vom rezuma cele mai importante aspecte teoretice și practice ale lucrării și vom formula propuneri de îmbunătățire a conceptelor analizate din propria perspectivă.

G. Bibliografia utilizată. Trebuie să cuprindă cât mai multe surse: cursuri, monografii, tratate, articole, studii, web-site-uri.

bottom of page